Start
Nyheder
Om HBH
Medlemmer
Nye medlemmer
Bestyrelsen
Torvegrupper
Juletræ
Arrangement
Arkiv
Vedtægter
Kontakt

Oktober 2010

Konference Møde, Miljø og Markedsføring.
Miljømærkning Danmark holder konference om bæredygtig markedsføring den 18.11.2010 - læs mere her:

September 2010

læs nyhedsbrevet fra september her

August 2010

læs nyhedsbrevet fra august her

Maj 2010

læs nyhedsbrevet fra maj her

April 2010:

læs nyhedsbrevet fra april her

Februar - Marts 2010:

se sidste nye indlæg fra TV-Bella - Kupplaner om busmotorvej - klik her

Vedr. kommunens planer om en højklasset busløsning på Frederikssundsvej.

Busløsning på Frederikssundsvej
skrevet af Julie Fischer-Nielsen / Lokaludvalget


 

Københavns Kommune planlægger en såkaldt højklasset busløsning på Frederikssundsvej.

Lokaludvalget og Handelforeningen var værter for et velbesøgt borgermøde onsdag den 24. februar kl. 19.30 på Husum Skole, hvor planerne blev præsenteret og det blev drøftet, hvordan busfremkommeligheden kan forbedres med mindst mulig gene for lokalområdet. Omkring 140 borgere fandt vej til mødet og deltog aktivt i debatten om busløsningens indflydelse på bydelens miljø.

 

Se mere om mødet og debatten og find oplægsholdernes præsentationer nedenfor.


Har du også en holdning til busløsningen, kan du blande dig i debatten på 2700 Bydelsportal, hvor der er oprettet en debat om emnet. Gå ind og giv din mening til kende!

Lokaludvalget har allerede modtaget mange kommentarer fra bydelens borgere vedr. busløsningen. Dem kan du finde
her.Lidt om den fremtidige busløsning:

Københavns Kommune ønsker at forbedre bustrafikken, skabe mindre biltrafik, bedre miljø og flere buspassagerer langs Frederikssundsvej. På en baggrund har kommunen bedt COWI om at udarbejde to rapporter, der belyser to mulige modeller for den fremtidige bustrafik på Frederikssundsvej: Den højklassede busløsning og den traditionelle busløsning.

En højklasset busløsning går ud på at lægge bussen ud på midten af vejen og dermed undgå forsinkelser fra parkerede biler, vareaflæsning mv. Busbanen skal være 7 meter bred. Busbaner kendes fra Frankrig. Formålet er at lave bedre busforbindelser til metrostationer og s-togsstationer og at rejsetiden på buslinierne bliver kortere og mere effektiv. Bus 5A, som går for at være nordeuropas største buslinie, kan opnå en besparelse på 3-4 min. på hele sin strækning.

Borgerrepræsentationen har endnu ikke vedtaget en endelig plan for busdriften på Frederikssundsvej. Lokaludvalget og Handelsforeningen inviterede til borgermøde med henblik på at informere og høre holdningerne fra bydelens borgere om de mulige løsninger.

 
Borgermødet d.24.februar på Husum skole:
 

Christian Hesselberg, formand for Lokaludvalget, byder velkommen til borgermødete den 24. februar 2010 Kåre Press-Kristensen holder aftens første oplæg omkring busløsningen.

Christian Hesselberg, formand for Lokaludvalget, åbnede mødet og bød velkommen. Hesselberg omtalte kort Lokaludvalgets bekymring for busløsningens indflydelse på bymiljøet og opfordrede til konstruktiv dialog og debat.

Kåre Press-Kristensen, ingeniør DTU, afholdte aftenens første oplæg. Kåre fremlagde de to COWIrapporter og gennemgik de centrale ændringer og konsekvenser for bydelen. Den højklassede busløsning vil bl.a. indebære at busserne kører i selvstændige baner, at der anlægges busstop med stationslignende præg og et antal busstop vil blive nedlagt. Som følge af dette vil ca.100 vejtræer og 470 p-pladser blive nedlagt. Konsekvenserne ved den traditionelle løsning er mindre drastiske. Bl.a. vil der ved denne løsning blive fjernet 25 vejtræer og 160 p-pladser. Se hele Kåre Press-Kristensens oplæg HER.

Efter pausen præsenterede Jacob Lundgaard, fra Center for Byudvikling i Københavns Kommune sig. Han deltog i mødet som medlytter og noterede indlæg og kommentarer fra mødet.
 

Jan Aagaard fortalte om Frederikssundsvejens ombygning i 1998
Dernæst fulgte et oplæg fra Jan Aagaard, borger i Brønshøj-Husum og rådgivende ingeniør. Jan Aagaard fortalte om Frederikssundsvejens ombygning i 1998, hvilket bl.a. indebar anlæg af midterheller og vejtræer. Ombygningen medførte øget tryghed og sikkerhed. De positive virkninger af ombygningen blev dokumenteret af en evaluering i 1994. Aagard pointerede at den højklassede busløsning vil forringe sikkerheden på frederikssundsvej og at planerne er i direkte modstrid med kommunens øvrige visioner og strategier for byen. Se hele Jan Aagaards oplæg HER.

Sidste oplæg varetog Hans Mejlshede og Johnny Beier fra Nørrebro Handels- og Erhvervsforening. De fortalte om forsøgsordningen med lukningen af Nørrebrogade og de konsekvenser det har haft for butikslivet på Nørrebrogade.

Efter aftenens oplæg blev der åbnet for debat, spørgsmål og kommentarer fra de tilhørende. Kommentarerne fra mødet kan sammenfattes i tre temaer:1) Bekymring for bymiljøet

 • Bekymring for butikslivet: Når p-pladserne forsvinder, vil de lokale butikkers kunder også forsvinde, hvilket vil medføre lukning af butikker. Bekymring for varelevering.
 • Bekymring for sikkerheden/trygheden omkring Frederikssundsvej både for de gående og cyklisterne, idet vejen skal krydses for at nå ud til busstoppene, midterhellerne fjernes, samt barrierne mellem bløde og hårde trafikanter fjernes.
 • Bekymring for det grønne miljø/vejbeplantningen langs Frederikssundsvej
 • Bekymring for hvorvidt løsningerne er til gavn for de lokale borgere eller i højere grad tilgodeser de gennemkørende passagerer, idet der bliver længere mellem stoppestederne.
 • Bekymring for den øgede belastning på sidevejene omkring Frederikssundsvej, i form af øget trafik og parkering.

2) Forslag der forbedrer den kollektive trafik og bevarer bymiljøet
 

 • Metro til Brønshøj-Husum
 • Dobbeltdækkerbusser
 • Omdirigering af den gennemkørende trafik på Frederikssundsvej
 • 5A til Husum station
 • Regulering af lyssignalerne fra Husum Torv til Brønshøj Torv/grøn bølge for busserne
 • Direkte busser eks. hver 2. linie 350S kører nonstop fra Husum Torv til Bellahøj og derefter nonstop til Nørrebro Station

3) Opfordring til Københavns Kommune om at lave analyser/beregninger af
 

 • Konsekvensberegning af busløsningernes indflydelse på butikslivet
 • Sikkerhedsanalyser
 • Hvorledes det sikres at resultaterne fra ombygningen i 1998 fastholdes
 • Busløsningens sammenhæng med kommunens øvrige strategier

SE DET SAMLEDE REFERAT HER

Teknik- og Miljøudvalget fåri snarit forelagt forvaltningens planer om busprojektet. Der arbejdes med, at første etape skal være dels strækningen mellem Husum Torv og Kobbelvænget samt strækningen fra Havdrupvej til Brønshøj Torv.


TV-Bella har kigget på sagen. Se interview med lokaludvalgsformand Christian Hesselberg, Handelsforeningens Ulla Bille Christensen & Maj-Britt Petersen og den lokale politiker Jesper Christensen.

Brønshøj-Husum Avis har startet en underkriftindsamling - se mere her
Har du lyst til at hjælpe med den underskrifts indsamling - så er der mulighed for at hente lister ved at klikke her

Vil du se Kåre Press-Kristensens pæsentation fra borgermødet "Fremtidens Frederikssundsvej" - så klik her
Vil du se Jan Aagaards præsentation fra borgermødet - så klik her

HUSK: Har du også en holdning til busløsningen, kan du blande dig i debatten på 2700 Bydelsportal, hvor der er oprettet en debat om emnet. Gå ind og giv din mening til kende!

Januar 2010: