Start
Om HBH
Medlemmer
Nye medlemmer
Bestyrelsen
Arrangement
Vedtægter
Kontakt

 

formandens beretning fra HBH's generalforsamling - september 2021

Formandens beretning 2020 til medio

2021

Mit 6. år (6 ½ på grund af corona) som formand for HBH er slut.

Det har været en helt særlig tid. På grund af corona restriktioner, har det ikke været muligt at

afholde GF i februar eller marts måned, som det står i vore vedtægter.

Nu er vi nået til slutningen af september og jeg håber, at I alle er indforstået med at denne

beretning dækker over 1 ½ år, altså 2020 og ca halvdelen 2021. Jeg finder, at det ellers bliver

meget kunstigt.

Nu vil jeg berette om, hvad HBH har arrangeret og deltaget i det seneste foreningsår (og lidt

til).

Medlemsstatus:

Velkommen til:

Gerts vinstue (juni 20)

RE:VISION (sept 20)

Farvel til:

Føtex

Arrangementer

Vi nåede det næsten. Vi skulle afholde generalforsamling den 24/3 2020 men blot 13 dage

inden, blev Danmark lukket ned. Kun Woow en mærkelig tid!

Generalforsamlingen blev i stedet for afholdt den 16/9 2020, her på Bellahøjgaard.

Hele foråret og sommeren gik med stor forsigtighed, meget fokus på håndsprit og afstand og

ingen forsamlinger og festivaller.

HBH’s fortolkning af ’Black Friday’ kaldte vi for Funny Friday. Den fandt sted fredag den 26.

juni 2020. Vi støttede op om den lokale handel ved at udlodde 10 gavekort a 500 kr. For at

vinde et af dem, skulle man handle for mindst 200 kr i en af HBH’s medlemsbutikker og sende

et billede af bonnen til vores mailadresse. Det var stor succes og kunne gennemføres fordi den

jo ikke krævede at mange mennesker samledes.

Kulturdag2700 var også i kalenderen. Den skulle have været den 6/6 2020 men blev

desværre aflyst.

Vi fik lavet 2500 grønne net med 75 års fødselsdag logo på. De kom ud at gå i Brønshøj inden

1/1 2021 hvor den nye lov om plastposer med hank trådte i kraft.

Den årlige bowling turnering var der desværre heller ikke mulighed for at afholde.

Vores julekalenderen var ikke coronaramt. Julekalenderne blev delt ud fra vores

butikker/forretninger. Vi havde julemanden på rejse i bydelen fra 1. december til 15.

december og lodtrækning om 10 gavekort a 500 kr fandt sted den 21. december.

Efter nytår blev alle butikker lukket ned, bortset fra fødevarer butikker og apoteker. Sikke en

start på 2021.

Igen kunne vi ikke afholde vores GF i februar eller marts, som vedtægterne foreskriver men

nu er vi her. På dette tidspunkt skulle vi også feste, vores 75 + 1 års fødselsdag. Den er udsat

til 75 + 2 års fødselsdag og vi håber at holde denne fest i marts 2022.

Vi fik lov at lukke forretningerne, cafeerne og restauranterne op igen. Vi fandt det ikke

forsvarligt at arrangere noget, der krævede at vi skulle samles mange mennesker i foråret og

forsommeren men vi nåede at afholde en torvedag i samarbejde med lørdags loppemarked

den 26/6 2021. Det var et godt koncept fordi HBH’s medlemmer kan ikke fylde torvet alene.

Denne symbiose var rigtig god.

Vi har prøvet at holde fast i nogen af de traditionelle arrangementer. Da afstand og ’alene hver

for sig’ har været mantraet i lang tid, har det ikke været muligt at holde de sædvanlige gode

arrangementer for HBH’s medlemmer, som vi plejer.

Nu må vi være sammen igen og alle er mere end velkomne til at byde ind med gode ideer.

Bestyrelsens arbejde.

Vi plejer at holde bestyrelsesmøde ca en gang om måneden.

Dette har ikke været tilfældet for det seneste års tid men vi har holdt de bestyrelsesmøder,

der har været brug for.

Fastsættelse af datoer for kontingentopkrævning og generalforsamling blev holdt ’sammen

hver for sig’ over IPVideotalk.

De vigtigste emner er altid, hvordan vi kan være med til at styrke butikslivet og hvordan kan

vi skabe et spændende miljø, så flere ønsker at være medlem i HBH. Vi har gjort mange tiltag

men køen for at blive medlem og deltage i det lokale arbejde er meget kort. Måske er tiden

løbet fra foreningsarbejde som det udføres her? Vi mødes ofte med, at man tror vi sidder ’i

baglokalet og ryger cigarer’J Lad os udfordre os selv.

Tak til vores trofaste hjælpere.

En ekstra stor tak til Ulla, som passer vores grafiske opgaver, vores FB og hjemmeside. Har I

lagt mærke til at alt, hvad vi poster på FB for vores forretninger, utrættelig deles af HBH? Det

er også Ulla, der trofast giver os den reklame.

Har I ændringer til jeres hjemmeside eller til de oplysninger, man kan finde på HBH’s

hjemmeside, så giv Ulla besked. Også en stor tak til aviserne såvel det skrevne medie som det

elektroniske. De hjælper med at få vores budskaber ud til Brønshøjs borgere. De har også

været påvirket af coronas nedlukning af butikkerne.

Alt arbejde laves efter at vi har passet vores butikker/forretninger. Ønsker du mere af os, er

du velkommen til at komme med gode ideer og give en hånd med.

Butikslivets vilkår.

Denne periode har været hård ved butikslivet. Det er fortsat et problem at finde en p-plads

tæt på butikkerne i vores område og det tager ofte lang tid at komme igennem flaskehalsene.

De store busser fylder stadig virkelig meget på vejene. Man kan argumentere for at bilerne

skal ud af byen men jeg fornemmer ikke at det er det, borgerne ønsker.

Bydelen har et rigt café liv og der er mange små spisesteder langs Frederikssundsvej.

Kjoleforretningerne holder også ved.

Butikslivet er så udfordret, at beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-

Skovgaard ønsker at drøfte, hvordan Københavns Kommune kan støtte op om det almindelige

butiksliv i Brønshøj-Husum-Tingbjerg.

Lad fremtiden vise hvad det kan bringe med sig.

Tak forbi i lyttede.

Ilja Maria Søndergaard

Formand, HBH